رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

درسنامه

جمع بندی پاسخ گیاهان به محرک ها

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل پاسخ گیاهان به محرک ها
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تولید مثل نهان دانگان

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تولید مثل نهان دانگان
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تولید مثل

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تولید مثل
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تقسیم سلولی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تقسیم سلولی
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی ایمنی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل ایمنی
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تنظیم شیمیایی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم شیمیایی
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی دستگاه حرکتی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل دستگاه حرکتی
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی حواس

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل حواس
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تنظیم عصبی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

35,000 تومان
20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی کامل زیست یازدهم(VIP)

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: سروش صفا

180,000 تومان
149,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی حد در بینهایت(مشترک ریاضی،تجربی)

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی
سرفصل حد بینهایت و حد در بینهایت
نام استاد: میثم امین

20,000 تومان
12,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی کامل زیست دهم(VIP)

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: سروش صفا

120,000 تومان
99,000 تومان مشاهده و دانلود