رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

تعداد سوال: 100

پایه: دهم

استاد: میثم امین

رشته : ریاضی

نام سرفصل تعداد سوال خرید PDF خرید PDF و آزمون
تابع 20     4,000 تومان     4,500 تومان
توان گویا 20     4,000 تومان     4,500 تومان
شمارش، بدون شمردن 20     4,000 تومان     4,500 تومان
مثلثات 20     4,000 تومان     4,500 تومان
معادله و نامعادله 20     4,000 تومان     4,500 تومان