رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی

تعداد سوال: 140

پایه: دوازدهم

استاد: میثم امین

رشته : تجربی

نام سرفصل تعداد سوال خرید PDF خرید PDF و آزمون
مشتق 20     4,000 تومان     4,500 تومان
تابع 20     4,000 تومان     4,500 تومان
احتمال 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حد 20     4,000 تومان     4,500 تومان
مثلثات 20     4,000 تومان     4,500 تومان
هندسه 20     4,000 تومان     4,500 تومان
کاربرد مشتق 20     4,000 تومان     4,500 تومان