رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

تعداد سوال: 140

پایه: دهم

استاد: علی اکبر محمدی

رشته : تجربی

نام سرفصل تعداد سوال خرید PDF خرید PDF و آزمون
اندازه­گیری و بردار 20     4,000 تومان     4,500 تومان
انبساط و قانون گازها 20     4,000 تومان     4,500 تومان
گرما و دمای تعادل 20     4,000 تومان     4,500 تومان
کار و انرژی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
ماشین گرمایی و یخچال 20     4,000 تومان     4,500 تومان
پایستگی انرژی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
ویژگی‌های ماده: چگالی و فشار 20     4,000 تومان     4,500 تومان