رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

تعداد سوال: 400

پایه: دوازدهم

استاد: علی اکبر محمدی

رشته : تجربی

نام سرفصل تعداد سوال خرید PDF خرید PDF و آزمون
کشش نخ – نیروی تماسی بین دو جسم 20     4,000 تومان     4,500 تومان
موج ایستاده و لوله‌های صوتی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
تعادل و تکانه 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حرکت­شناسی: سرعت متوسط و حرکت یکنواخت 20     4,000 تومان     4,500 تومان
ساختار هسته و فیزیک حالت جامد 20     4,000 تومان     4,500 تومان
سطح شیب­دار و سطوح ترکیبی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
معادله­ های حرکت 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حرکت نوسانی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
سقوط آزاد 20     4,000 تومان     4,500 تومان
انرژی نوسان‌گر و نمودارهای حرکت نوسانی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حرکت دوبعدی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
بازتاب نور و آینه‌ها 20     4,000 تومان     4,500 تومان
نمودارهای حرکت 20     4,000 تومان     4,500 تومان
عدسی‌ها 20     4,000 تومان     4,500 تومان
دینامیک یک بعدی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
موج مکانیکی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
فیزیک اتمی 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حرکت دایره­ ای 20     4,000 تومان     4,500 تومان
حرکت پرتابی 20     4,000 تومان     4,500 تومان