رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

تعداد سوال: 120

پایه: یازدهم

استاد: علی اکبر محمدی

رشته : تجربی

نام سرفصل تعداد سوال خرید PDF خرید PDF و آزمون
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 20     4,000 تومان     4,500 تومان
مغناطیس 20     4,000 تومان     4,500 تومان
انرژی الکتریکی و توان در مدارها 20     4,000 تومان     4,500 تومان
خازن 20     4,000 تومان     4,500 تومان
الکتریسیته ساکن 20     4,000 تومان     4,500 تومان
القای الکترومغناطیسی 20     4,000 تومان     4,500 تومان