رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

پایه

رشته

درس

نمونه سوال حسابان یازدهم تجربی

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

نمونه سوال ریاضی دهم ریاضی

پایه دهم | رشته ریاضی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

نمونه سوال شیمی یازدهم

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

نمونه سوال شیمی دهم

پایه دهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 400مشاهده و دانلود

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی

پایه دهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود

نمونه سوال فیزیک دوازدهم ریاضی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 420مشاهده و دانلود

نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زیست
نام استاد: قاضی عسگر

تعداد سوال 160مشاهده و دانلود

نمونه سوال زیست یازدهم تجربی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
نام استاد: قاضی عسگر

تعداد سوال 180مشاهده و دانلود

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

نمونه سوال ادبیات دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات
نام استاد: شهریار سلامتی

تعداد سوال 240مشاهده و دانلود