رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

بختیاری

مدرس جامعه شناسی

رزومه:

• کارشناس علوم اجتماعی
• 27 سال سابقه کار در أموزش و پرورش تهران و البرز
• تدریس در مرکز استعدادهای درخشان شهید سلطانی 3 کرج، مدارس دولتی و غیر دولتی تهران و البرز

تالیفات:

• آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان - انتشارات گردوی دانش
• ارزشیابی (جامعه شناسی) _ انتشارات گردوی دانش
لیست منابع آموزشی استاد بختیاری