رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

جمع بندی هندسه (ویژه امتحان نهایی)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس هندسه


نام استاد: میثم امین

125,000 تومان
106,250 تومان مشاهده و دانلود

فصل دوم شیمی دهم

پایه دهم | رشته ریاضی | درس شیمی


پایه دهم | رشته تجربی | درس شیمی


نام استاد: مهدی حسینی

125,000 تومان
106,250 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی الگو و دنباله

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: هادی خادمی

60,000 تومان
51,000 تومان مشاهده و دانلود

ویدئوهای رایگان هفته
نکته:ویدئوهای این پکیج دارای PDF نیستند و هر 7 روز پاک می شوند و ویدئو های جدید بارگذاری می شوند.

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


نام استاد: هادی خادمی

0 تومان
رایگانمشاهده و دانلود

فصل اول شیمی دهم

پایه دهم | رشته تجربی | درس شیمی


پایه دهم | رشته ریاضی | درس شیمی


نام استاد: مهدی حسینی

100,000 تومان
85,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی هندسه

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: هادی خادمی

50,000 تومان
42,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


نام استاد: هادی خادمی

50,000 تومان
42,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی الگو و دنباله

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: حمیدرضا دهقانی

90,000 تومان
76,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی تابع

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


نام استاد: حمیدرضا دهقانی

160,000 تومان
152,000 تومان مشاهده و دانلود

زبان انگلیسی یازدهم

پایه یازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

100,000 تومان
85,000 تومان مشاهده و دانلود

عربی دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس عربی


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس عربی


پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس عربی


نام استاد: بابک خطیبی

140,000 تومان
119,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی حد و پیوستگی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: هادی خادمی

125,000 تومان
106,250 تومان مشاهده و دانلود