رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی تابع

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی

استاد حمیدرضا دهقانی

مبلغ پیش از تخفیف 160,000 تومان
مبلغ 152,000 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
ترکیب توابع     20,000 تومان
ترکیب توابع(قسمت دوم)     20,000 تومان
توابع صعودی و نزولی     20,000 تومان
تعریف توابع     20,000 تومان
انواع تابع + دامنه     20,000 تومان
انواع تابع + دامنه (قسمت دوم)     20,000 تومان
تابع یک به یک + وارون تابع     20,000 تومان
انتقال توابع     20,000 تومان

ویدئو های مشابه