رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان

استاد هادی خادمی

مبلغ پیش از تخفیف 50,000 تومان
مبلغ 42,500 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
لگاریتم     25,000 تومان
تابع نمایی     25,000 تومان

ویدئو های مشابه