رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی گرامر زبان انگلیسی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی

استاد احسان صیامی

مبلغ پیش از تخفیف 210,000 تومان
مبلغ 178,500 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
جمع بندی گرامر قسمت 1
(آینده،حروف تعریف،صفات برتری،ترتیب صفات،ماضی استمراری)
    35,000 تومان
جمع بندی گرامر قسمت 2
(ضمایر انعکاسی،فعل های حالت،افعال وجهی،حروف اضافه،شمارنده ها،اعداد)
    35,000 تومان
جمع بندی گرامر قسمت 3
(ماضی نقلی،فعل های دو تیکه ای،مصدر با ing،جملات شرطی نوع اول،صفات فاعلی و مفعولی،مصدر با to)
    35,000 تومان
جمع بندی گرامر قسمت 4
(معلوم و مجهول به صورت کامل،دنباله سوالی)
    35,000 تومان
جمع بندی گرامر قسمت 5
(جملات موصولی،ضمایر موصولی،کاربرد حروف اضافه با عبارات موصولی،جملات شرطی نوع دوم،
مجهول کردن افعال وجهی،ترتیب قیدها،ساختارهای موازی،گذشته ساده و استمراری)
    35,000 تومان
جمع بندی گرامر قسمت 6
(کلماتی که قبل از اسم های غیر قابل شمارش می آیند،قید حالت)
    35,000 تومان

ویدئو های مشابه