رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی دستور زبان

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات

استاد شهریار سلامتی

مبلغ پیش از تخفیف 210,000 تومان
مبلغ 178,500 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
اجزای جمله ساده     35,000 تومان
گروه اسمی     35,000 تومان
ساختمان واژه     35,000 تومان
نقش نماها (قسمت 1)
(انواع < را >)
    35,000 تومان
نقش نماها (قسمت 2)
(حروف اضافه ساده و مرکب)
    35,000 تومان
نقش نماها (قسمت 3)
(انواع کسره)
    35,000 تومان

ویدئو های مشابه