رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی آرایه های ادبیات

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات

استاد شهریار سلامتی

مبلغ پیش از تخفیف 225,000 تومان
مبلغ 191,250 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
جمع بندی آرایه کنایه     25,000 تومان
جمع بندی آرایه حسن تعلیل     25,000 تومان
جمع بندی آرایه جناس تام و ناقص     25,000 تومان
جمع بندی آرایه تشبیه     25,000 تومان
جمع بندی آرایه ایهام     25,000 تومان
جمع بندی آرایه ایهام تناسب     25,000 تومان
جمع بندی آرایه اسلوب معادله     25,000 تومان
جمع بندی آرایه استعاره     25,000 تومان
جمع بندی آرایه استعاره مکنیه     25,000 تومان

ویدئو های مشابه