رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

فصل اول زیست یازدهم

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست

استاد سروش صفا

مبلغ پیش از تخفیف 180,000 تومان
مبلغ 153,000 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-بافت عصبی     20,000 تومان
فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-پتانسیل آرامش     20,000 تومان
فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-پتانسیل عمل     20,000 تومان
فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-هدایت پیام عصبی     20,000 تومان
فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-ساختار مخ     20,000 تومان
فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-اعتیاد     20,000 تومان
فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-تشریح مغز گوسفند     20,000 تومان
فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-دستگاه عصبی جانداران     20,000 تومان
فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-نخاع     20,000 تومان

ویدئو های مشابه