رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

فصل اول شیمی دهم

پایه دهم | رشته تجربی | درس شیمی

استاد مهدی حسینی

مبلغ پیش از تخفیف 100,000 تومان
مبلغ 85,000 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
قسمت اول (عنصرها چگونه پدید آمدند؟/آیا همه ی اتم ها یک عنصر پایدارند؟)     20,000 تومان
قسمت دوم (ایزوتوپ ها/نیمه عمر/طبقه بندی عناصر)     20,000 تومان
قسمت سوم (مول/نور،کلید شناخت جهان)     20,000 تومان
قسمت چهارم (کشف ساختار اتم/توزیع الکترون در لایه ها/تعیین موقعیت عناصر)     20,000 تومان
قسمت پنجم ( لوویس/نام گذاری و فرمول نویسی ترکیبات یونی/پیوند کووالانسی)     20,000 تومان

ویدئو های مشابه