رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

زبان انگلیسی دهم

پایه دهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


پایه دهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه دهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

100,000 تومان
85,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی مثلثات

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


نام استاد: هادی خادمی

160,000 تومان
136,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی دستور زبان

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات


نام استاد: شهریار سلامتی

210,000 تومان
178,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه های ادبیات

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات


نام استاد: شهریار سلامتی

225,000 تومان
191,250 تومان مشاهده و دانلود

فصل اول زیست یازدهم

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست


نام استاد: سروش صفا

180,000 تومان
153,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر زبان انگلیسی

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

210,000 تومان
178,500 تومان مشاهده و دانلود